Skel

Skelbiama ar neskelbiama apklausa: kas tai ir kaip ją vykdyti?

Sveiki, aš esu Microsoft Bing paieškos pokalbių režimas. Aš galiu padėti jums parašyti SEO-optimizuotą straipsnį apie skelbiamą ar neskelbiamą apklausą. Tai yra du būdai, kaip organizacijos gali rinktis tiekėjus savo poreikiams patenkinti. Šiame straipsnyje aš jums paaiškinsiu, kas yra skelbiama ir neskelbiama apklausa, kada ir kaip jas taikyti, ir kaip pasirinkti tinkamą būdą skirtingose situacijose. Taip pat aš atsakysiu į dažniausiai užduodamus klausimus apie šias apklausas.

Skelbiama apklausa: kada ir kaip ją taikyti?

Skelbiama apklausa: apibrėžimas ir pavyzdžiai

Skelbiama apklausa yra viešojo pirkimo būdas, kai organizacija paskelbia savo poreikį ir kviečia visus suinteresuotus tiekėjus pateikti savo pasiūlymus. Skelbiama apklausa yra skaidri ir konkurencinga procedūra, kuri leidžia organizacijai gauti daugybę pasiūlymų ir pasirinkti geriausią kokybės ir kainos santykį. Skelbiama apklausa taikoma tada, kai organizacija nori rinktis tiekėjus pagal objektyvius ir iš anksto nustatytus kriterijus, ir kai pirkimo vertė yra didesnė nei nustatyta riba.

Pavyzdžiui, skelbiama apklausa gali būti naudojama, kai:

 • Organizacija nori įsigyti kompiuterinę įrangą ar programinę įrangą.
 • Organizacija nori pasamdyti konsultantą ar mokymo paslaugų teikėją.
 • Organizacija nori užsakyti statybos ar remonto darbus.

Skelbiama apklausa: reikalavimai ir procedūros

Skelbiama apklausa turi atitikti teisinius ir techninius reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo organizacijos tipo, pirkimo pobūdžio ir vertės. Bendri reikalavimai ir procedūros yra šie:

 1. Organizacija parengia pirkimo dokumentus, kuriuose nurodo savo poreikį, kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kitas sąlygas.
 2. Organizacija paskelbia pirkimo pranešimą oficialiuose leidiniuose ar internetiniuose portaluose, kurie yra skirti viešiesiems pirkimams skelbti. Pirkimo pranešime turi būti nurodyta pirkimo pavadinimas, aprašymas, terminas ir būdas, kaip gauti pirkimo dokumentus.
 3. Organizacija suteikia galimybę visiems suinteresuotiems tiekėjams gauti pirkimo dokumentus ir pateikti savo pasiūlymus per nustatytą laikotarpį. Organizacija taip pat gali surengti informacinį susitikimą arba atsakyti į tiekėjų užduodamus klausimus.
 4. Organizacija atidaro ir vert ina tiekėjų pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus ir sudaro vertinimo komisijos protokolą.
 5. Organizacija paskelbia rezultatus ir skelbia sutarties laimėtoją. Organizacija taip pat informuoja kitus tiekėjus apie jų pasiūlymų trūkumus ir suteikia galimybę pateikti skundus ar apeliacijas.
 6. Organizacija sudaro sutartį su pasirinktu tiekėju ir vykdo sutarties priežiūrą ir kontrolę.

Skelbiama apklausa yra efektyvus būdas rinktis tiekėjus, kai organizacija nori užtikrinti skaidrumą, konkurencingumą ir objektyvumą. Tačiau skelbiama apklausa taip pat reikalauja daug laiko, išteklių ir administravimo. Be to, skelbiama apklausa gali būti nepatogi tiekėjams, kurie turi parengti ir pateikti išsamius pasiūlymus, nežinodami savo galimybių laimėti.

Neskelbiama apklausa: kada ir kaip ją taikyti?

Neskelbiama apklausa: apibrėžimas ir pavyzdžiai

Neskelbiama apklausa yra viešojo pirkimo būdas, kai organizacija tiesiogiai kreipiasi į vieną ar kelis tiekėjus ir prašo jų pateikti savo pasiūlymus. Neskelbiama apklausa yra greita ir lanksti procedūra, kuri leidžia organizacijai gauti pasiūlymus pagal savo specifinius poreikius ir sąlygas. Neskelbiama apklausa taikoma tada, kai organizacija nori rinktis tiekėjus pagal savo nuožiūrą ir kai pirkimo vertė yra mažesnė nei nustatyta riba.

Pavyzdžiui, neskelbiama apklausa gali būti naudojama, kai:

 • Organizacija nori įsigyti nedidelio kiekio prekių ar paslaugų.
 • Organizacija nori pasinaudoti esamų sutarčių ar bendradarbiavimo susitarimų pranašumais.
 • Organizacija nori užsakyti specializuotas ar unikalias prekes ar paslaugas.

Neskelbiama apklausa: reikalavimai ir procedūros

Neskelbiama apklausa turi atitikti teisinius ir techninius reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo organizacijos tipo, pirkimo pobūdžio ir vertės. Bendri reikalavimai ir procedūros yra šie:

 1. Organizacija parengia pirkimo dokumentus, kuriuose nurodo savo poreikį, kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kitas sąlygas.
 2. Organizacija tiesiogiai kreipiasi į vieną ar kelis tiekėjus, kuriuos ji laiko tinkamais savo poreikiui patenkinti. Organizacija gali naudoti savo duomenų bazes, rekomendacijas ar kitus šaltinius, kad surastų potencialius tiekėjus.
 3. Organizacija suteikia galimybę pasirinktiems tiekėjams gauti pirkimo dokumentus ir pateikti savo pasiūlymus per nust atytą laikotarpį. Organizacija taip pat gali surengti informacinį susitikimą arba atsakyti į tiekėjų užduodamus klausimus.
 4. Organizacija atidaro ir vertina tiekėjų pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus ir sudaro vertinimo komisijos protokolą.
 5. Organizacija paskelbia rezultatus ir skelbia sutarties laimėtoją. Organizacija taip pat informuoja kitus tiekėjus apie jų pasiūlymų trūkumus ir suteikia galimybę pateikti skundus ar apeliacijas.
 6. Organizacija sudaro sutartį su pasirinktu tiekėju ir vykdo sutarties priežiūrą ir kontrolę.

Neskelbiama apklausa yra patogus būdas rinktis tiekėjus, kai organizacija nori sutaupyti laiko, išteklių ir administravimo. Tačiau neskelbiama apklausa taip pat gali būti mažiau skaidri ir konkurencinga, ir gali sukelti interesų konfliktus ar nepagrįstą diskriminaciją. Be to, neskelbiama apklausa gali būti nepatikima tiekėjams, kurie negali būti tikri, ar jų pasiūlymai bus objektyviai įvertinti ir ar jie gaus sąžiningą atlygį.

Skelbiama ar neskelbiama apklausa: kaip pasirinkti tinkamą būdą?

Straipsnio išvada, kurioje apibendrinami straipsnio pagrindiniai punktai, palyginami ir kontrastuojami skelbiamos ir neskelbiamos apklausos metodai, ir pateikiama kai kurių patarimų, kaip pasirinkti geriausią metodą skirtingoms situacijoms ir poreikiams.

Skelbiama ar neskelbiama apklausa yra du būdai, kaip organizacijos gali rinktis tiekėjus savo poreikiams patenkinti. Abiem metodams yra savo privalumų ir trūkumų, todėl svarbu žinoti, kada ir kaip juos taikyti. Štai keletas aspektų, kuriuos reikia apsvarstyti, renkantis skelbiamą ar neskelbiamą apklausą:

 • Pirkimo vertė. Jei pirkimo vertė yra didesnė nei nustatyta riba, organizacija privalo taikyti skelbiamą apklausą, kad užtikrintų viešojo pirkimo teisės aktų laikymąsi. Jei pirkimo vertė yra mažesnė nei nustatyta riba, organizacija gali taikyti neskelbiamą apklausą, jei tai atitinka jos vidaus taisykles ir procedūras.
 • Pirkimo pobūdis. Jei pirkimas yra standartinis arba lengvai apibrėžiamas, organizacija gali naudoti skelbiamą apklausą, kad gautų daugybę pasiūlymų ir pasirinktų geriausią variantą. Jei pirkimas yra specializuotas arba sudėtingas, organizacija gali naudoti neskelbiamą apklausą, kad galėtų tiesiogiai bendrauti su tiekėjais ir aptarti savo specifinius poreikius ir sąlygas.
 • Pirkimo laikas. Jei pirkimas yra skubus arba neplanuotas, organizacija gali na udoti neskelbiamą apklausą, kad sutaupyti laiko ir išvengti ilgų ir sudėtingų procedūrų. Jei pirkimas yra planuotas arba neskubus, organizacija gali naudoti skelbiamą apklausą, kad užtikrinti kokybę ir konkurencingumą.
 • Pirkimo rinka. Jei pirkimo rinka yra plati ir įvairi, organizacija gali naudoti skelbiamą apklausą, kad pritraukti daugiau tiekėjų ir padidinti savo pasirinkimo galimybes. Jei pirkimo rinka yra siaura arba monopolizuota, organizacija gali naudoti neskelbiamą apklausą, kad išvengti nepagrįsto konkurencijos ribojimo ar kainų didinimo.

Skelbiama ar neskelbiama apklausa yra svarbus sprendimas, kuris turi įtakos organizacijos pirkimo rezultatams ir reputacijai. Todėl organizacija turėtų atidžiai apsvarstyti visus aspektus, susijusius su skelbiama ar neskelbiama apklausa, ir pasirinkti tinkamą būdą pagal savo situaciją ir poreikius.

Dažniausiai užduodami klausimai apie skelbiamą ar neskelbiamą apklausą

Kas yra mažos vertės pirkimai ir kaip jie susiję su skelbiamomis ar neskelbiamomis apklausomis?

Mažos vertės pirkimai yra tie pirkimai, kurių vertė yra mažesnė nei nustatyta riba, kuri gali skirtis priklausomai nuo organizacijos tipo ir pirkimo pobūdžio. Mažos vertės pirkimai gali būti vykdomi naudojant skelbiamą ar neskelbiamą apklausą, tačiau dažniausiai organizacijos renkasi neskelbiamą apklausą, kad sutaupyti laiko ir išteklių. Mažos vertės pirkimai turi būti vykdomi laikantis proporcingumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

Ar galima vykdyti skelbiamą ar neskelbiamą apklausą žodžiu arba raštu?

Taip, galima vykdyti skelbiamą ar neskelbiamą apklausą žodžiu arba raštu, priklausomai nuo organizacijos vidaus taisyklių ir procedūrų. Žodinė skelbiama ar neskelbiama apklausa gali būti naudojama tada, kai pirkimas yra labai skubus, nedidelis ar paprastas, ir kai tiekėjų pasiūlymai gali būti lengvai įvertinti ir palyginti. Rašytinė skelbiama ar neskelbiama apklausa gali būti naudojama tada, kai pirkimas yra didelis, sudėtingas ar ilgalaikis, ir kai tiekėjų pasiūlymai reikalauja išsamaus aprašymo ir dokumentacijos. Žodinė skelbiama ar neskelbiama apklausa turi būti fiksuojama ir dokumentuojama.

Ar galima pakviesti papildomus tiekėjus į skelbiamą ar neskelbiamą apklausą?

Taip, galima pakviesti papildomus tiekėjus į skelbiam amą ar neskelbiamą apklausą, jei organizacija mano, kad tai padės gauti geresnius pasiūlymus ar didesnę konkurenciją. Tačiau organizacija turi laikytis teisingo ir nediskriminuojančio tiekėjų atrankos proceso, ir užtikrinti, kad visi pakviesti tiekėjai gautų vienodą informaciją ir galimybes. Organizacija taip pat turi išlaikyti skaidrumą ir dokumentuoti savo sprendimus ir veiksmus.

Kaip įvertinti tiekėjų pasiūlymus skelbiamoje ar neskelbiamoje apklausoje?

Tiekėjų pasiūlymų vertinimas yra svarbus žingsnis skelbiamoje ar neskelbiamoje apklausoje, kuris lemia, kuris tiekėjas bus pasirinktas sutarties sudarymui. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi būti atliekamas pagal iš anksto nustatytus ir paskelbtus kriterijus, kurie gali būti susiję su kokybe, kaina, terminais, patirtimi, kvalifikacija ir kt. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas gali būti vykdomas naudojant skirtingus metodus, pvz., taškų sistemą, rangavimą, atmetimą ir kt. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi būti objektyvus, nepriklausomas ir skaidrus.

Kaip sudaryti sutartį su pasirinktu tiekėju po skelbiamos ar neskelbiamos apklausos?

Sutarties sudarymas yra galutinis žingsnis skelbiamoje ar neskelbiamoje apklausoje, kuris užbaigia pirkimo procesą. Sutarties sudarymas reiškia, kad organizacija ir pasirinktas tiekėjas pasirašo rašytinį dokumentą, kuriame nurodomos abiejų šalių teisės ir pareigos, susijusios su pirkimu. Sutarties sudarymas gali būti vykdomas naudojant standartines sutarties sąlygas arba derinant konkrečias sąlygas, priklausomai nuo pirkimo pobūdžio ir vertės. Sutarties sudarymas turi būti teisėtas, aiškus ir tinkamai dokumentuotas.

Aš baigiau parašyti straipsnį apie skelbiamą ar neskelbiamą apklausą. Tikiuosi, kad jums patiko mano darbas ir kad jis atitinka jūsų lūkesčius. Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų, prašau parašyti man žemiau. Ačiū už jūsų dėmesį ir bendradarbiavimą.

bc1a9a207d